Így védi az NMHH az előfizetőket a saját szolgáltatóiktól

SciamuS

Bár a piaci verseny és a jogszabályi változások az évek során sokat javítottak az ügyfelek kiszolgáltatott helyzeten a szolgáltatókkal szemben, az NMHH úgy ítélte meg, hogy az ügyfeleket további, erősebb jogszabályi védelem illeti meg a szolgáltatói „fogásokkal” szemben.

Még 2015. március végén került elfogadásra és 2015. november 1-jén lépett hatályba az NMHH úgynevezett „Előfizetési szerződés  rendelete” bővebb nevén a

2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

amely jelentős változásokat hozott az egyéni és az üzleti előfizetők, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatók szerződéses viszonyában. Röviden kiemelünk néhány lényeges részletet, amikkel érdemes tisztában lenni minden előfizetőnek.

  • Az ügyfél tesztelheti a megrendelt szolgáltatás minőségét: Az előfizető az újonnan megkötött szerződését 14 napon belül felmondhatja, ha a szolgáltatás minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak; és a szolgáltató csak az időarányos havidíjat, forgalmi díjat követelheti, egyéb felmondási vagy adminisztrációs díjat nem számolhat fel. Ez a mobil, a műholdas és a földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatásra érvényes. Ha például valahol nincs megfelelő térerő, van fix 14 napunk az előfizetést visszamondani.
  • A szolgáltató nem követelhet az előfizetőtől díjat olyan szolgáltatásért, melyet az előfizető nem rendelt meg. Az előfizetőknek kifejezett, tevőleges magatartással kell elfogadnia ez egyes szolgáltatásokat a szerződéskötéskor!
  • Vége az átláthatatlan ÁSZF-eknek: A rendelet pontról pontra szabályozza, hogyan kell kinéznie az Általános szerződési feltételeknek.
  • Az egyedi előfizetői szerződések minimális tartalma: A rendelet meghatározza, hogy legalább mire kell kitérni egy egyedi szerződésben. Egy kiragadott példa: abban az esetben, ha a szerződésben a szolgáltató összeghatárokat, adatlimiteket határoz meg, és efelett korlátozásokkal él, az erre vonatkozó feltételekről és azok elfogadásáról az előfizetőt külön nyilatkoztatni kell.
  • A számlamelléklet és a hívásrészletező kötelező tartalmát is előírja a rendelet! A szerződésben ki kell térni a díjszámítás módjára is, és a számlamellékletből és a hívásrészletezőből annak ellenőrizhetőnek kell lennie. Egyéni előfizető visszamenőleg 2 évre is díjmentesen kérheti a hívásrészletezőt.
  • Az előfizetői szerződés és az ÁSZF módosításának részletes szabályainak meghatározása, valamint a hibabejelentés és a kötbérezés szabályai. A szolgáltató köteles automatikusan kötbért fizetni nem teljesítés esetén, az nem köthető külön előfizetői kötbérigény bejelentéséhez.
  • Üzleti előfizetők esetében akkor lehet eltérni egyező akarattal (!) a rendelettől és a hírközlési törvény előfizetői szerződéssel kapcsolatos rendelkezéseitől, ha az előfizető foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő és az árbevétele/mérlegfőösszege legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
  • Semmis a szerződésben az olyan kikötés, amely az előfizető hátrányára eltér a rendelet és a hírközlési törvény által biztosított jogoktól. A felek egyező akaratával az előfizető javára el lehet térni a rendeletben foglaltaktól.

Kérdése van?


Amennyiben a telekommunikációval kapcsolatos kérdése van, szeretne megismerni Bennünket, vagy segítségre van szüksége, írjon nekünk! Szívesen vesszük honlapunkkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait is.