Mi lesz a KEF-es mobil előfizetésekkel a DKÜ-nél?

Nagy Koppány
Nagy Koppány

UPDATE: A DKÜ válaszolt a kérdéseinkre.

Az állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek számára az állam a mobilszolgáltatást központosított közbeszerzésen keresztül biztosítja, sőt: az ilyen beszerzést teszi kötelezővé. Ehhez a szolgáltatáscsomaghoz önkéntesen csatlakozhattak az elmúlt években mások is, így az önkormányzatok és érdekeltségükbe tartozó intézmények és cégek számára opcionális volt ez a lehetőség. A korábbi rendszer az idén megváltozik, de az új feltételek még nem teljesen ismertek. Alábbi írásunk elsősorban az önkormányzatokban dolgozó közbeszerzéssel, telekommunikációval foglalkozó szakemberek számára íródott, nekik szeretnénk rendet tenni a piacon keringő, sokszor ellentmondó információk tengerében.

Kicsit több mint három évvel ezelőtt a piac az új KEF keretmegállapodástól volt hangos. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által lebonyolított központosított mobil közbeszerzési eljárásra a korábbi nyertes Vodafone adta be a legkedvezőbb ajánlatot, amelyet azonban “túl alacsony ár” indoklással kizárt a lebonyolító, és a T-Systems-et hirdette ki nyertesként. A Vodafone az eljárást a bíróságon megtámadta, de nem járt sikerrel, így a 2017-ben megnyert közbeszerzés keretén belül a T-Systems jogosulttá (és kötelessé) vált az állami vállalatok számára mobiltelefon-szolgáltatást nyújtani.

Aki a telekommunikációs piacon KEF-ről beszél, az nem a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság intézményére utal, hanem az általa lebonyolított, és rajtuk keresztül korábban igényelhető központosított közbeszerzésen elnyert mobilflotta szolgáltatásra gondol. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság illetékességét valamennyi infokommunikációs területen az újonnan létrehozott DKÜ (Digitális Kormányzati Ügynökség) vette át. A Főigazgatóság nem szűnt meg, más területeken továbbra is aktív, a telekommunikációs szektorban azonban ma már nincs szerepe.

A szóban forgó szerződés 2020. május 6-án lejárt, a KEF keretszerződése pedig a DKÜ hatáskörébe került, így elvileg az ő feladata lett a szolgáltatás újbóli beszerzése. Az idő rövidsége miatt azonban a DKÜ-nek nem volt lehetősége a szolgáltatást pótolni, így a korábbi szerződés hatályát 2021. február 5-ig meghosszabbította. Azok tehát, akik korábban a KEF flottához tartoztak, még ma is ugyanazon feltételekkel veszik/vehetik igénybe a szolgáltatást jövő februárig. Egymásnak ellentmondó hírek keringenek azonban arról, hogy önkéntesként meddig lehet, vagy lehetett csatlakozni a KEF flottájához.

Mit jelent az önkéntesség a KEF esetében? Miközben a KEF az állami költségvetésből gazdálkodó szervek, állami tulajdonban lévő vállalatok számára kötelező volt - ők tehát nem választhattak másik szolgáltatót, vagy tarifát -, addig az önkormányzatok, vállalataik és költségvetési szerveik számára más lehetőség is adott volt.  Ők eldönthették, hogy saját erőből (jellemzően közbeszerzési eljárással) szerzik be a mobilszolgáltatást, vagy önkéntesen csatlakoznak a KEF-hez. Ezt a döntést azonban bármikor meghozhatták, azaz a KEF-hez való csatlakozási szándékukat a KEF keretszerződés hivatalos lejártáig bármikor jelezhették.

Ha az önkéntes részvételre jogosultak a KEF keretszerződés hivatalos lejárta előtt csatlakoztak, akkor az ő szerződésük is a többi állami vállalatéval együtt ér véget jövőre. Ha nem csatlakoztak a lejárat előtt, de utána mégis szerettek volna szerződni, akkor a T-Systems erre már nem biztosított lehetőséget, holott a DKÜ ezt elvileg nem zárta ki. De gyakorlatilag már mindegy is, hiszen szűk fél év van hátra a szerződés lejártáig, így már a csatlakozási szándékok is okafogyottá váltak.

De vajon mi lesz 2021. február 5. után? A DKÜ idén februárban meghirdette, hogy a DKÜ Portálon kell előre bejelenteni az új flottához való csatlakozási szándékot minden a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet személyi hatálya alá tartozó szervezeteknek, vagyis csak ilyen módon lesznek jogosultak a csatlakozáshoz, és csak ők. Ezen felhívásban szerepelt ugyanis az is, hogy a korábban önként csatlakozással szerződött – és a fenti kormányrendelet alapján érintett szervezetnek nem minősülő – szervezetek számára nincs lehetőség a KM01KGSM16 számú keretmegállapodás alapján előfizetői szerződésük meghosszabbítására vagy új előfizetői szerződés kötésére. Ezt azonban több forrásunk is cáfolta, korábbi önkormányzati ügyfelünk szerződése például ma is él.

Egy jogszabályváltozás miatt azonban a csatlakozásra a jövőben nem kerülhet sor önkéntesen bármikor, ez csak a pályázati kiírás meghirdetése előtti határidőig lehetséges, és csak az igényüket bejelentő jogi személyek jogosultak a csatlakozásra. Tehát aki ezen időpontig a csatlakozási szándékát hivatalosan a DKÜ Portálon nem jelzi, annak nem lesz lehetősége a későbbiek során igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ez egy nagyon szigorú módosítás, amely alapján a csatlakozási lehetőséggel a jövőben már nem élhetnek azok, akik nem „keltek elég korán”.

A helyzet bizonytalanságát nem csökkenti, hogy olyan információ is terjed, miszerint az önkéntes csatlakozásra akkor sincs lehetőség, ha ez igényt időben jelezte egy önkormányzat, a hirdetmény például így fogalmaz:

Azon szervezeteknek tehát, akik nem minősülnek a Korm. rendelet alapján érintett szervezetnekönállóan, a keretmegállapodástól függetlenül kell gondoskodniuk új előfizetői szerződés megkötéséről a jelenlegi előfizetői szerződésük lejáratát követő időszakra.

Más források azonban azt állítják, hogy az önkéntes csatlakozók számára is nyitott (volt) a lehetőség, amennyiben ebbéli szándékukat a megadott határidőig benyújtották. A bizonytalanságot ráadásul tovább fokozza, hogy a DKÜ tavasszal ugyan meghirdette a pályázatot, azt azonban a közelmúltban visszavonta. Így jelenleg nem lehet biztosan tudni, mikorra várható az új kiírás, illetve az új kiírást megelőzi-e újabb lehetőség a csatlakozási szándék bejelentésére, és ha igen, benyújthatja-e szándékát a fenti kormányrendelet alapján érintett szervezetnek nem minősülő jogi személy.

A szolgáltatókkal egyeztettünk a kérdésben, de ők sem rendelkeznek erre vonatkozóan egyértelmű információval. A DKÜ honlapját tüzetesen átnéztük, de erre vonatkozó naprakész hirdetményt nem találtunk, ezért írásban az alábbi kérdéseket megküldtük nekik, amennyiben választ kapunk, cikkünket frissíteni fogjuk.

update: a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-hez intézett kérdéseinkre megkaptuk a választ, az alább olvasható kérdéseink után dőlt betűvel látható a válasz. Ezzel kapcsolatban kiemelték az alábbiakat: “A DKÜ Zrt. az állásfoglalását kizárólag az állásfoglalást kérő személy által a DKÜ Zrt. rendelkezésére bocsátott információk alapján alakítja ki. Az állásfoglalásban foglalt egyedi jogértelmezés kizárólag az állásfoglalás alapját képező tényállásra vonatkozik. A DKÜ Zrt. állásfoglalása nem tekinthető kötelező erejűnek, a benne foglaltaknak más hatóságra, bíróságra nézve nincs kötelező ereje. A fentiekből következően a DKÜ Zrt. állásfoglalása pusztán orientáló jellegű iránymutatás, mely egy esetleges jogvita esetén a bíróságot semmilyen formában nem köti.”

Kérdés:

  • A KM01KGSM16 számú, „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016” tárgyú keretmegállapodás alapján kötött egyedi előfizetői szerződések (szolgáltatási szerződések) kapcsán
    • azon jogi személyek, amelyek a Korm. rendelet alapján nem minősülnek érintett szervezetnek, de korábban önkéntesen igénybe vették a szolgáltatást, jelenleg is, a meghosszabbított határidőig, azaz 2021. február 5-ig igénybe vehetik-e a szolgáltatást?
    • azon jogi személyek, amelyek a Korm. rendelet alapján nem minősülnek érintett szervezetnek, jelezhették-e beszerzési igényüket 2020. május 7-ig napjáig arra vonatkozóan, hogy a jövőben is a DKÜ által központilag beszerzett mobil távközlési szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződés keretén belül kívánják a mobiltelefon-szolgáltatást igénybe venni? Ha igen, és ezt valaki megtette, jogosulttá válik-e az új keretszerződés megkötését követően az önkéntes csatlakozásra?

Válasz:

A KM01KGSM16 számú, „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016” tárgyú keretmegállapodás alapján kötött egyedi előfizetői szerződések a szerződésekben foglalt lejárati dátumig (vagy ha ez korábban megtörténik, a keretmegállapodás kimerüléséig) maradnak hatályban.

Az azonos tárgyban megkötni tervezett keretmegállapodáshoz a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályainak megfelelő módon, a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének eb) pontja szerinti, keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra történő 1/2020. számú FELHÍVÁS alapján volt lehetőség önkéntesen csatlakozni, legkésőbb 2020.04.15. napjáig.

Kérdés:

  • Mikorra várható a korábban meghirdetett, majd visszavont, a KM01KGSM16 számú, „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016” tárgyú keretmegállapodást helyettesíteni hivatott mobil távközlési szolgáltatások beszerzésére vonatkozó újabb kiírás, illetve a kiírást megelőzően lesz-e ismételten lehetősége érintett szervezetek, vagy a Korm. rendelet alapján érintett szervezetnek nem minősülő, korábban önkéntesen csatlakozó jogi személy számára a beszerzési igényét a DKÜ Portálon bejelenteni?

Válasz:

A DKÜ Zrt. elkötelezett aziránt és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Korm. rendelet szerinti érintett szervezetek a Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó beszerzési igényeiket gyors és hatékony módon, lehetőség szerint keretmegállapodások használatával elégíthessék ki.

Fentieknek megfelelően, a kérdéses tárgyban folyamatban van a közbeszerzési eljárás előkészítése.

Az önkéntes csatlakozásra a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének eb) pontja szerinti, keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra történő 1/2020. számú FELHÍVÁS alapján volt mód, legkésőbb 2020.04.15. napjáig. Az önkéntes csatlakozás lehetősége előre láthatólag nem kerül ismét megnyitásra.

Amennyiben további kérdéseik merülnek fel, kérjük, látogassák meg a www.dkuzrt.hu honlapján a „Gyakran Ismételt Kérdések” (GYIK) oldalt, ahol további részletes válaszokat találnak.

Kérdése van?


Amennyiben a telekommunikációval kapcsolatos kérdése van, szeretne megismerni Bennünket, vagy segítségre van szüksége, írjon nekünk! Szívesen vesszük honlapunkkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait is.