Számlaaudit, avagy így vizsgáljuk át céges számláinkat, 1. rész – Kedvezmények

Nagy Koppány
Nagy Koppány

A SciamuS a kezdetek óta foglalkozik telekommunikációs számlák auditálásával, átvizsgálásával, hibás számlák reklamációjával. A számlázási hibák általában nem szembeötlők. Ritka – de nem példa nélküli – hogy rosszul kerül beállításra egy havidíj, vagy egy percdíj. Mégis rengeteg más – ránézésre akár nem is ellenőrizhető – számlázási hibát fedeztünk már fel az évek során, amelyek komoly költségtöbbletet eredményeztek. Egy aktuális, valós példa sarkalt arra, hogy az elmúlt pár évben sikeresen felderített számlázási hibákról egy rövid, a teljesség igényét mellőző bemutató sorozatot indítsak.

A bemutatott példák mind valósak, de az üzleti titokra tekintettel egyik esetben sem említjük sem az ügyfelünk, sem a szolgáltató nevét, sőt a példákban szereplő bizonyos számok is eltérnek a ténylegestől. Amik nem képeznek üzleti titkot, pl. a listaárak, valósak. A hiba mibenléte és mértéke megfelel a valóságnak, valamint a valótlan számok is nagyságrendileg egyeznek a valósággal.

Pooling adatcsomag forgalmi díjának számítása

Az ügyfél pooling adatcsomagot (cégszinten együttesen leforgalmazható adatkeret) vesz igénybe, amelyben a havidíjban foglalt adatmennyiséget meghaladó forgalmat a szolgáltató forgalmi díjként (0,01 Ft/10 kbyte) kiszámlázza. Az ügyfelünk minden hónapban meghaladja a keretet, a számlán pedig összesen 30 soron az alábbi tételek kerültek felsorolásra:

Havidíj (1 sor)

 

Forgalmi díj:

Belföldi 2 és 5 Ft-os egységáron (6 sor)

Roaming zónánként eltérő egységáron (8 sor)

Roaming (EU)  1,38 Ft egységáron (6 sor)

 

Forgalmi díj kedvezmény:

Havidíjban foglalt (2 sor)

Belföldi 90%, 95% és 98%-os értékkel (5 sor)

Roaming (EU) forgalmi díj egységár nélkül (2 sor)

Miért soroltam ezt fel? Azért, mert az elméletben nagyon is egyszerű elszámolást, amit el lehetne intézni néhány sorban, nagyon hosszúra és bonyolultra bővítette ki a szolgáltató. Ahelyett, hogy szerepelne a számlán egyszerűen a szerződésben szereplő túlforgalmazási egységár, a számla többféle egységárat szerepeltet, majd ezekre különféle kedvezményeket érvényesít.

A havidíj ellenőrzése egyszerű: a számlázott érték megfelel a szerződésben foglaltaknak.

A forgalmi díj esetében a szolgáltató már komolyan megnehezíti a dolgunkat. Nem elég, hogy a szerződésben szereplő egységárat sehol nem találjuk a számlán, az egyes forgalmak mérési egysége is eltérő: kbyte, 10 kbyte, és Mbyte is szerepel a számlán. Ráadásul nemcsak a számlázott hónapra vonatkozó forgalom, hanem még az előző havi számlából kimaradt forgalmi különbség (az előző hónap utolsó napjaiban generált, ki nem számlázott forgalom) is itt kerül elszámolásra. Mi több, az EU-n belüli díj sem egyezik meg a belföldi díjjal, holott az érvényes EU szabályozás szerint ezekre azonos feltételek vonatkoznak.

A számla részletes elemzésével, a mértékegységek egységesítésével és a megfelelő tételsorok összepárosításával a 2 és 5 Ft-os (10 kbyte) egységárból a következőképp „érhető el” a szerződésben szereplő (0,01 Ft/10 kbyte) díj:

Csúcsidőben 5 Ft/10kByte egységár, illetve 98%-os kedvezmény.
Csúcsidőn kívül 2 Ft/10 kByte, valamint 95%-os kedvezmény.

Majd a fent kapott díjazásra további 90% kedvezmény (aminek eredménye a 0,01 Ft/10 kByte)

A fenti számlában ilyen tételek (90%-os, 95%-os és 98%-os kedvezmények) szerepelnek is, azonban ezek megfeleltetése, valamint annak ellenőrzése, hogy ezeket a tételeket a szolgáltató milyen forgalmak alapján állítja ki, már szakértői feladat. Komoly elemzést igényel az EU roaming forgalom „havidíjban történő forgalmazásának” ellenőrzése is, hiszen más egységár alatt más kedvezményt kell érvényesíteni rajta, illetve míg a 98% csak a csúcsidőben, a 95% csak a csúcsidőn kívüli belföldi forgalomra vonatkozik, addig a 90%-os kedvezményt ezen felül kell érvényesíteni mindkettőre.

Mivel az általunk a szerződés szerinti egységárakkal szimulált költség jelentősen eltért a számla végösszegétől, mélyrehatóan megvizsgáltuk a kedvezmények alapjául szolgáló díjakat és forgalmakat is. Így vettük észre, hogy míg a 95%-os és 98%-os kedvezményt a szolgáltató „jól” érvényesíti,

addig a 90%-os kedvezményt csak a tárgyhavi forgalmon érvényesíti, a korábbi időszakról „átlógó” forgalomra nem. Azaz ezen forgalmat a szerződéses 0,01 Ft/10 kbyte helyett ennek tízszereséért, azaz 0,1 Ft/10 kbyte díjon számlázta úgy, hogy ezek az egységárak a számlában egyáltalán nem szerepeltek.

Mivel az EHT úgy rendelkezik, hogy a hibás számlázásból eredő különbözet 1 évre visszamenőleg érvényesíthető, így a reklamációban 12 havi számla felülvizsgálatát és az éves túlszámlázás jóváírását kértük, amely összeg meghaladta a nettó 1,6 MFt-ot. A szolgáltató a hibát elismerte a különbözetet a következő számlán jóváírta, így ezzel az ügyfél számára „előteremtettük”a SciamuS díját, és további beruházás, projekt lehetőségét is a szükséges büdzsé biztosításával. Sőt, mivel a számlázási hibát ezt követően a szolgáltató javította, a jövőbeli operatív költségein is megtakarítást realizáltunk, hiszen az elvégzett munka nélkül a hibás számlázás még mindig fennállna.

A SciamuS évente több millió jogtalanul kiszámlázott forintot szerez vissza ügyfelei számára. Volt már hatvanmillió forintot meghaladó sikeres reklamációnk is, sőt olyat is láttunk már, hogy a szolgáltató a saját kárára tévedett. Tizenhét éves tapasztalatunk alapján minden ötödik számla hibás. Mindezek ellenére sokan még ma is úgy hiszik, hogy ilyen nagy cégek számlázási rendszerében nem lehet hiba, tévedés. Csak azt felejtik el, hogy azt is emberek paraméterezik fel, úgy, ahogy a számlázási rendszer engedi számukra.

Kérdése van?


Amennyiben a telekommunikációval kapcsolatos kérdése van, szeretne megismerni Bennünket, vagy segítségre van szüksége, írjon nekünk! Szívesen vesszük honlapunkkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait is.