Miben különbözik egy közbeszerzés egy versenypiaci beszerzéstől?

Nagy Koppány
Nagy Koppány

Sokat halljuk, hogy a közbeszerzések jellege és folyamata jelentősen különbözik a versenypiaci beszerzésektől. Lássuk pontokba szedve, mik is a legfőbb különbségek.

A SciamuS Kft. éppen azért hasznos az ügyfeleinek, mert minden más piaci szereplőnél jobban tud levezényelni egy beszerzést, amennyiben távközlési szolgáltatásról beszélünk. Ezeknek azonban csak egy része a hagyományos piaci beszerzés – közbeszerzési eljárásokat is lefolytattunk már. Több állami, önkormányzati céggel, intézménnyel dolgoztunk együtt az elmúlt években jelentős sikereket elérve.

És ez nem a margó szélére írt vállveregetés, ami vagy megvalósult, vagy nem. Egy jól előkészített, alaposan kidolgozott, és kellő odafigyeléssel végrehajtott közbeszerzés eredménye ugyanis sokszor még a vártnál is jobb.

Sokat halljuk, hogy a közbeszerzések jellege és folyamata jelentősen különbözik a versenypiaci beszerzésektől. Ez igaz, de azért nem kell megijedni. Lássuk pontokba szedve, mik is a legfőbb különbségek.

  • a) A kötött eljárásrend

A közbeszerzések lebonyolítása értékhatártól függően különböző, de előre definiált, szabályozott eljárásrendben lehetséges, a pályáztatás során attól eltérni nem szabad. Ez egy olyan mankó tehát, amit kötelező viselni, de ha kellő fegyelmezettséggel dolgozunk, ez nem lehet probléma.

  • b) A nyertes meghatározása, döntés az ajánlatokat illetően

Míg egy szabad pályáztatás során a pályázat kiíró a pályázat bármely szakaszában szabadon dönt arról, mely ajánlattevővel kíván szerződést kötni, addig a közbeszerzésen a pályázat kiírásakor előre meghirdetett szempontok alapján kell nyertes hirdetni minden szubjektív értékelést nélkülözve. Mi tehát a megoldás? Jól kell meghatározni a szempontokat.

  • c) Kiértékelési modell (pontozás) – versenykorlátozás

A közbeszerzési eljárások kiértékelésének pontozási módszerét is szabályozza a törvény, így az ajánlatokat különböző szempontok alapján súlyozhatjuk és hasonlíthatjuk össze. Fontos azonban, hogy olyan tényező nem vehető figyelembe, amely valamely pályázót versenyelőnybe helyezné, így például készülékhűségből eredő kötbér nem vehető figyelembe. Ez azt jelenti, hogy hiába járna egyébként jobban az ügyfél akkor, ha maradna a jelenlegi szolgáltatónál – és nem kellene kifizetnie a kötbért a szerződés felmondásáért -, ezt a tényezőt figyelmen kívül kell hagyni a beszerzésnél, és úgy lefolytatni az eljárást, mintha a kötbér nem létezne. Ez persze magában rejti a lehetőségét annak, hogy az eljárás ereménye végső soron egy összességében kedvezőtlen kimenetelő szolgáltatóváltás lesz.

  • d) Változtatási lehetőségek

Közbeszerzési eljárás keretein belül jelentősen szűkebb a módosítási lehetőségek köre a folyamat során, de az is eljárásrendtől függően változik. Tárgyalásos eljárásban pl. műszaki tartalomban, szerződéstervezetben eszközölhető bizonyos mértékű változás a tárgyalások lezárásáig. Olyan területen, amely valamely korábbi pályázó kizárását, vagy visszalépését eredményezte, változtatni nem lehet.

  • e) Az átfutási idő

A közbeszerzési eljárásokat hosszabb lebonyolítási időszak jellemzi, amely időtartamot a törvény írja elő (pl. szerződéskötési moratórium).

  • f) Bevont szakértők

A közbeszerzési pályázatok hivatalos kiírását közbeszerzési tanácsadó cég, vagy a kiíró közbeszerzési osztálya jeleníti meg, adja fel. Egyszerű beszerzés során a SciamuS akár egy személyben eljár az ügyfél helyett a teljes folyamat során a szerződés aláírásra való előkészítéséig.

  • g) Dokumentáció

A közbeszerzési pályázatok dokumentációjában sem kap szabad kezet a kiíró. Az eljárásrenddel, a pályázati feltételekkel, alkalmassággal kapcsolatos részleteket taglaló dokumentumok kötöttek, a beszerzendő szolgáltatás műszaki mellékletében van nagyobb szabadságfoka a készítőnek.

  • h) Szerződéstervezet

Bár a törvény nem írja elő, közbeszerzéseken bevett gyakorlat, hogy a szolgáltatási szerződés tervezetét a pályázatkiíró készíti el, és a pályázó fogadja el. A versenypiacon ez nem szokás.

A fenti felsorolás természetesen nem teljes, azonban jól rávilágít arra, miért is kell kiemelt gondossággal előkészíteni, és jól megtervezni egy közbeszerzést. Egy rosszul kitalált kiértékelési modell a pályázók számára lehetőséget nyújt arra, hogy ügyes súlyozással kevésbé előnyös ajánlat is nyerhessen, egy hiányos szerződés később nem, vagy meglehetősen nehezen módosítható, egy rossz alkalmassági feltétel akár amatőr ajánlattevő győzelmét is eredményezheti. Érdemes tehát nemcsak közbeszerzésben, hanem távközlésben jártas szakembereket is bevonni még a kiírás megkezdése előtt.

Kérdése van?


Amennyiben a telekommunikációval kapcsolatos kérdése van, szeretne megismerni Bennünket, vagy segítségre van szüksége, írjon nekünk! Szívesen vesszük honlapunkkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait is.