Hogyan érdemes a vállalati mobilflottát kiterjeszteni a családtagokra?

Nagy Koppány
Nagy Koppány

A cég számára kialkudott, kedvező percdíjak és konstrukciók már sok éve jelentenek csábítást. Mind a cégvezetők, mind a dolgozók szeretnék, ha az alacsony árak nemcsak nekik, de feleségüknek, gyereküknek, rokonaiknak is elérhető lenne. Emiatt aztán sok vállalat az üzleti flotta mellett további, úgynevezett dolgozói, családi, vagy hozzátartozói flottát üzemeltet.

Az egyes cégek és mobilszolgáltatók különbözőképpen nevezik ezt a szolgáltatást, de a célja mindnek ugyanaz: a felhasználó kedvezőbb díjon jusson előfizetéshez, a munkaadó erősítse a lojalitást, a szolgáltató pedig minél több előfizetőt érjen el, szólítson meg, végül pedig szerezzen meg versenytársaitól. Érdemes azonban odafigyelni, milyen konstrukcióban biztosítja egy vállalat ezt a lehetőséget, mert könnyű csapdába esni.

Elsősorban a konstrukció jellegéről kell döntenünk, amelyből háromfélét különböztetünk meg:

1. Számlafizető és előfizető: a vállalat

Bújtatott üzleti felhasználásnak minősül, bár a szolgáltatók legtöbbször hallgatólagosan szemet hunynak felette, hiszen az ügyfélmenedzsernek érdekében áll minél több előfizetést láttatni. Ilyenkor a tényleges céges flotta, illetve az egyéb nem céges előfizetések egyben kerülnek kiszámlázásra, nyoma sincs annak, hogy ezen előfizetéseket nem üzleti célra használja a vállalat.

Előnyei:

 • Az összes konstrukció közül a legkedvezőbb a díjszabás.
 • A cég teljes mértékben, egyidőben látja ezen előfizetések számláit, hívásrészletezőit, így időben be tud avatkozni szükség esetén.
 • A dolgozók számára kiszámlázott költségek csökkentik a cég által a vélt magánhasználat után fizetendő adót.
 • A szolgáltatóknál egy magasabb havidíjért ugyan, de beállítható, hogy egy bizonyos limit felett a számlát a szolgáltató más postacímre küldje. Ez az adminisztratív terhet csökkenti, de a készfizetői kezesség továbbra is a céget terheli.
 • A cég teljes mértékben megszabhatja, kinek jár ilyen előfizetés, és vásárolhat-e hozzá készüléket hűségvállalással.
 • Minden egymás közötti hívás csoporton belülinek minősül.

Hátrányai:

 • A személyes adatok kezeléséhez (pl. hívásrészletező) hozzá kell járulnia írásban minden felhasználónak.
 • A számla szétválasztásával járó adminisztrációs teher (az üzleti és dolgozói költségek szétválasztása, számlázása, behajtása) kizárólag az előfizető cégre hárul.
 • Rugalmatlan a készülékhűséget illetően: amennyiben egy lakossági felhasználó kilép, a céget terheli az előfizetésen felhalmozott készülékvásárlások hűsége. A későbbi szolgáltató váltást rendkívül megnehezíthetik a családi készülékhűségek, hiszen ezek megfizetése nélkül a szolgáltató nem engedélyezi a számhordozást (a flotta egyetlen hívószámára sem!).
 • A szerződések, ÁSZF-ek tiltják az efféle felhasználást, amely jogvita esetén szerződésszegésnek minősül, és kötbér terheli.
 • A teljes felelősség a céget terheli, minden felhasználásért és költségért neki kell jótállnia.

2. Előfizető: a vállalat, számlafizető: a magánszemély 

Régebben nagyon népszerű volt, mára csökken a piaca azon konstrukciónak, amelyben az előfizető – és így a szám tulajdonosa – a vállalat, míg a számlafizető a felhasználó (dolgozó, vagy családtagja).

Előnyei:

 • A díjszabás valamivel magasabb, de még mindig inkább üzleti, mint lakossági.
 • A cégnek továbbra is lehetősége van látni a felhasználók költségeit, hívásrészletezőit.
 • Alacsonyabb adminisztrációs teher, a szolgáltató közvetlenül a felhasználónak számláz, és első körben tőle próbálja meg behajtani a tartozást.
 • A cég szabhatja meg, ki jogosult ilyen előfizetésre, valamint ő lesz minden ilyen előfizetés tulajdonosa (a hívószámot nem köteles elengedni, ha a dolgozó kilép).
 • Minden egymás közötti hívás csoporton belülinek minősül.

Hátrányai:

 • Továbbra is teljes felelősséggel tartozik az előfizető a felhasználásért és a költségekért. Ha az előfizető nem rendezi számláit, azt az előfizetőn hajtja be a szolgáltató, erről azonban csak akár több hónapos késéssel értesül, amikor lehet, hogy a dolgozó már nem is alkalmazott a cégnél.
 • A számlafizetők a saját előfizetéseikre szabadon vásárolhatnak kötbérterhes készülékeket.
 • A cég továbbra is csak úgy tud előfizetést felmondani, vagy szolgáltatót váltani, ha minden hűséget rendez.
 • A személyes adatok kezelése továbbra is megoldandó.

3. Számlafizető és előfizető: a magánszemély

A fenti konstrukcióknak számos hátrányos következménye lehet a cégre nézve, hiszen a felhasználók erősen befolyásolják az üzleti előfizetések piaci versenyhelyzetét, valamint minden tartozás megfizetéséért végső soron a vállalat felel. Ezek miatt egyre nagyobb teret hódít az a konstrukció, amelyben már mind az előfizető, mind a számlafizető a magánfelhasználó, a vállalat csak közvetítői szerepet, illetve értékesítési csatornát jelent a szolgáltató számára.

Előnyei:

 • A cég nem tartozik fizetési kötelezettséggel a szolgáltató felé, amennyiben valamely dolgozója nem fizet.
 • A családtagok által vásárolt készülékeket terhelő kötbérek nem befolyásolják az üzleti flottát semmilyen módon.
 • A céges flotta és a dolgozók közötti hívások általában csoporton belüliek.
 • A cég nem kezel személyes adatokat.
 • A dolgozók szabadon rendelkeznek az előfizetések megszüntetéséről, vagy hordozásáról.

Hátrányai:

 • Magasabb díjszabás, mert az adminisztrációsés postaköltségek, valamint a fizetési kockázat (és így a behajtási költség) is magasabb.
 • Az adminisztrációtól itt sem szabadul meg a cég, hiszen egyrészt a szerződéses feltételeket (benne a díjszabást) ő tárgyalja le a szolgáltatóval, és utána valamennyi csatlakozó esetében engedélyt kell kiállítania, amely alapján a felhasználó a szolgáltatónál ennek megfelelő szerződést tud kötni. A szolgáltatók gyakran előírják, hogy a vállalat köteles arról is tájékoztatni őket, amennyiben egy előfizetéssel rendelkező munkavállaló távozik a cégtől, és így a díjszabásra vonatkozó jogosultsága megszűnik.
 • A cégnek nincs információja a szerződés alá tartozó előfizetőkről, előfizetésekről, szokásairól vagy költségéről. A szolgáltatók általában a flottába tartozó előfizetések össz darabszámát szokták megadni.
 • A különböző dolgozók nevén lévő előfizetések közötti hívások nem minősülnek csoporton belülinek.

Több éves tapasztalat, és sok elégedett ügyfél visszajelzése alapján a SciamuS általában a harmadik konstrukciót javasolja, mert a vállalat ezzel csökkenti a kockázatát a legalacsonyabbra, és tartja előnyös pozícióban a tárgyalási pozícióját. Kivételes esetben a másik két konstrukció is szóba jöhet, de az első esetében fokozottan javasoljuk, hogy a szerződésben szerepeljen, hogy az a szolgáltató tudta és hozzájárulása mellett valósul meg.

Bármelyik mellett dönt is a cég, érdemes ezt megfelelően dokumentálni, szabályozni, és a dolgozók felé meghirdetni, hogy élni igen, de visszaélni ne tudjanak a lehetőséggel.

Kérdése van?


Amennyiben a telekommunikációval kapcsolatos kérdése van, szeretne megismerni Bennünket, vagy segítségre van szüksége, írjon nekünk! Szívesen vesszük honlapunkkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait is.